Filia kancelarii

Filia Kancelarii - Przystajń ul. Rynek 7, 42-141 Przystajń.

Dyżur adwokata we wtorki i czwartki od godziny 15.30 do godziny 17.30.

tel. kom. 880 946 639.
tel. 34 325 40 44