ZAKRES USŁUG

Podmioty gospodarcze i instytucje

Nasza kancelaria specjalizuje się w świadczeniu usług prawnych na rzecz krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych:

  • w zakresie prawa handlowego - wybór optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc przy zawiązywaniu i rejestracji spółek prawa handlowego, optymalizacja podatkowa poprzez przekształcanie spółek, obsługa bieżących spraw korporacyjnych, przeprowadzanie audytów wewnętrznych;
  • w zakresie prawa cywilnego - reprezentacja Klientów przed sądami powszechnymi, przygotowywanie i opiniowanie umów, windykacja roszczeń, zabezpieczanie firm na wypadek śmierci wspólnika, ochrona wizerunku podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych wchodzących w skład ich organów;
  • w zakresie prawa pracy - doradztwo w zakresie stosunków pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, doradztwo w zakresie przeprowadzania zwolnień grupowych, reprezentowanie Klientów w sprawach pracowniczych;
  • w zakresie prawa zamówień publicznych - przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innej dokumentacji przetargowej, przygotowywanie oferty w sposób zgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz przepisami prawa, reprezentowanie wykonawców i zamawiających w postępowaniach przetargowych, wybór optymalnego trybu postępowania;
  • w zakresie prawa własności intelektualnej - pomoc w sprawach związanych z uzyskiwaniem patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji, sporządzanie umów licencyjnych, dochodzenie roszczeń związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej;
  • w zakresie prawa administracyjnego - reprezentacja Klientów w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych, pomoc przy uzyskiwaniu pozwoleń, licencji oraz koncesji; obsługa jednostek samorządu terytorialnego i związanych z nimi instytucji.

Kancelaria stale współpracuje zarówno z polskimi jak i zagranicznymi kancelariami, biegłymi rewidentami, księgowymi, doradcami podatkowymi, komornikami oraz notariuszami na terenie całego kraju.