Prawnicy

Piotr Jakub Nowak

  • Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie. Patronem Piotra Nowaka podczas odbywania aplikacji adwokackiej był adwokat Lech Kasprzyk.
Specjalista w zakresie:
  • prawa karnego;
  • prawa cywilnego, zwłaszcza w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu wypadków komunikacyjnych i błędów w sztuce lekarskiej;
  • prawa handlowego;
  • prawa rodzinnego.